Khu Công Nghiệp Việt Kiều Bình Phước
Flycam view of Viet Kieu Industrial Park Binh Phuoc

TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÁC HẠNG MỤC TẠI KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT KIỀU BÌNH PHƯỚC

Khu công nghiệp Việt Kiều Bình Phước được khởi công xây dựng vào ngày 14 tháng 12 năm 2019. Bất chấp sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, đến thời điểm hiện tại hạ tầng kỹ thuật cơ bản đã hoàn thành và sẵn sàng tiếp đón các nhà đầu tư có nhu cầu xây dựng nhà máy để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.